Høringssvar til ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

0

Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke ”Et stærkt værn mod terror – 12 nye tiltag mod terror”. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste (”FE”) hjemmel til at overvåge danske borgere i udlandet uden retskendelse. Efter omfattende debat og kritik fra en række organisationer, bl.a. Justitia, trak Forsvarsministeriet forslaget tilbage og tilkendegav, at FE’s beføjelse til at overvåge danskere i udlandet skulle underlægges en domstolsprøvelse. Som følge heraf har Forsvarsministeriet fremsat udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (”Lovforslaget”) dateret den 10. april 2015, som er sendt i høring.

Tænketanken Justitia har afgivet høringssvar til Lovforslaget.

Justitias bemærkninger til FE’s Lovforslaget centrerer sig alene om de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, der kan udledes heraf med udgangspunkt i Lovforslagets anvendelsesområde, mistankekravet og menneskeretlige betragtninger. Afslutningsvis har Justitia ligeledes anført anbefalinger til potentielle ændringer.

Læs høringssvaret her

Share.

About Author

Comments are closed.