Høringssvar til forslag til lov om net- og informationssikkerhed

0

Forsvarsministeriet har d. 21. april udsendt udkast til lov om net- og informationssikkerhed, med frist for eventuelle bemærkninger d. 4. maj 2015.
Justitia har i dag fremsendt høringssvar til lovforslaget.

I høringssvaret sammenholdes det udsendte lovudkast med det lækkede lovudkast, som blev refereret i Information og dertil hørende bemærkninger til lovudkastet. På den baggrund vurderer Justitia de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af de ændringer, der er indført i lovudkastet. Herudover behandler Justitia de retssikkerhedsmæssige problemstillinger, der stadigvæk kan rejses i det nye lovudkast. Hertil anføres nogle generelle bemærkninger om udviklingen i retskendelseskravet i dansk lovgivning, og på den baggrund fremsættes i høringssvaret nogle anbefalinger.

Læs hele høringssvaret her.

Share.

About Author

Comments are closed.