Husk retssikkerheden, når børnene sættes først

0

Regeringen har i dag lanceret udspillet ”Børnene Først”, der indeholder en lang række initiativer på børneområdet. Men uanset hvilke ændringer, man foreslår, er det vigtigt at huske retssikkerheden for både børn og voksne. Det mener Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia.

”Der er bestemt behov for forbedringer på børneområdet, for der for mange ting, som ikke fungerer i dag. Men vi skal huske, at bortadoptioner og tvangsanbringelser er nogle af de mest vidtgående indgreb i både børns og forældres liv. Når man vil skrue op for disse muligheder, er det derfor helt afgørende, at beslutningerne bliver truffet på et ordentligt grundlag. Det betyder, at sagsbehandlingen skal have den højeste kvalitet, at beslutningstagerne er uafhængige og upartiske i forhold til den forvaltning, som har behandlet sagen, og at afgørelserne er korrekte. Sådan er det desværre ikke altid i dag. For eksempel er der mange fejl i sagsbehandlingen om forebyggende foranstaltninger, og beslutningerne om tvangsanbringelser bliver truffet af et børn og ungeudvalg, hvor der også sidder repræsentanter fra den kommune, der indstiller anbringelsen, og endelig bliver formandens beslutninger om akutte tvangsanbringelser omgjort i ca. halvdelen af sagerne. Regeringen bør overveje at bruge kræfterne på at reparere et system, der ikke er retssikkerhedsmæssigt tilfredsstillende, inden der åbnes op for endnu flere vidtrækkende indgreb.”

”Udspillet indeholder flere positive forslag om styrkelse af børnenes rettigheder. Det gælder forslaget om at give børnene ret til en såkaldt second opinion, når kommunen imod barnets vilje beslutter, at barnet skal skifte anbringelsessted eller hjemgives. Det gælder også forslaget om at nedsætte alderen for, hvornår børnene har partsstatus fra 12 til 10 år. Det vil sige, at børnene får ret til en advokat på et tidligere tidspunkt. Hvis vi også vil styrke børnenes stemme i selve beslutningsprocessen, skal denne dog gøres mere børnevenlig. I dag er det nemlig kun 27 procent af børn og unge med partsstatus, som deltager i møderne i børn og ungeudvalgene og hos Ankestyrelsen.”

”Der lægges også op til en tiltrængt styrkelse af sagsbehandlingen med en særlig uddannelse af socialrådgivere og et partnerskab, der skal komme med forslag til, hvordan rammerne for sagsbehandlingen kan forbedres. Her ville det være ønskeligt, hvis også repræsentanter for forældrene var indtænkt og der eksempelvis deltog advokater, som typisk er dem, der ser fejlene i praksis.”

”Endelig er det problematisk, at regeringen lægger op til en treårig karantæneperiode, hvor personer, der har begået overgreb mod børn, skal have nedsat deres sociale ydelser efter udstået straf. Det er en betænkelig sammenblanding af vores straffesystem og velfærdssystem, hvor de dømte får pålagt en ekstra velfærdsstraf udover den straf, som domstolene har udmålt i det strafferetlige system.”


For spørgsmål og yderligere info, kontakt:

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, birgitte@justitia-int.org  tlf. +45 30 86 84 97


Læs selve udspillet her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jan/43-initiativer-i-udspillet-boernene-foerst-skal-sikre-udsatte-boern-en-tryggere-opvaekst/

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.