Information: Mails sår tvivl om, hvorvidt nedlukningen af domstolene var i overensstemmelse med Grundloven

0

Dagbladet Information skriver i dag: “Nye dokumenter kaster lys over nedlukningen af retsvæsenet under coronakrisen. Forløbet er på kant med Grundlovens princip om domstolenes uafhængighed, vurderer juridiske eksperter. Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet afviser kritikken.”

Problematikken handler om regeringens og Domstolsstyrelsens instrukser til domstolene under coronakrisen, som Justitia har beskrevet på side 95-105 i rapporten “Retsstaten og Covid-19”. Domstolene er uafhængige ifølge Grundloven, og derfor kan de meget firkantede instrukser være i strid med de grundlæggende principper for det danske retssamfund. Det er selvfølgelig sket i en helt ekstraordinær situation og i bedste mening, men det er alligevel bekymrende.

Dele af forløbet har tidligere været beskrevet i en rapport fra Tænketanken Justitia, der udkom i slutningen af juni. Rapporten konkluderede, at Domstolsstyrelsen under krisen havde »udfordret domstolenes grænser« ved at blande sig i retternes prioritering af sager. Men de nye oplysninger om blandt andet Justitsministeriets rolle får rapportens forfatter, advokat Jonas Christoffersen, til at skærpe tonen.

»Jeg er forsigtig med at råbe grundlovsbrud. Men på det foreliggende grundlag har jeg svært ved at se, at det, der er foregået, er i overensstemmelse med Grundloven,« siger Jonas Christoffersen, der er tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder.

– Det er ikke hver dag, man hører en jurist tage så store ord i munden …

»Nej, jeg er heller ikke glad for at gøre det. Man skal passe på med at råbe ’ulven kommer’. Men ud fra det jeg har set, da vi lavede rapporten færdig for Justitia, og med de yderligere oplysninger, I nu har trukket frem, så træffes beslutningerne af regeringen, og så kører de via Justitsministeriets departementschef til Domstolsstyrelsens direktør og ud til domstolene.«

 

Share.

About Author

Comments are closed.