Pressemeddelelse: Tænketanken Justitia udvider med nyt USA-kontor og udnævner ny dansk direktør

0

Justitias administrerende direktør Jacob Mchangama udvider med kontor i USA og Birgitte Arent Eiriksson udnævnes som direktør for den danske afdeling.

Tænketanken Justitia har indgået en aftale med det amerikanske eliteuniversitet Vanderbilt University om at åbne en filial af Justitias ”Future of Free Speech Project” på Vanderbilts campus i Nashville, Tennessee. Justitias administrerende direktør Jacob Mchangama udtaler: ”Justitia har siden iværksættelsen af Future of Free Speech Projektet i 2020 kraftigt udvidet sit internationale fokus på ytringsfriheden, og opnået en væsentlig stemme og anerkendelse som en organisation med en høj grad af ekspertise og gennemslagskraft, når det gælder dette emne. Ytringsfrihedens rammer står øverst på den globale dagsorden, med  spørgsmål om både regulering af sociale medier, autoritære staters fremmarch og den demokratiske recession. Vores samarbejde med Vanderbilt University i USA vil yderligere styrke Justitias evne til på globalt plan at opnå samme omdømme, troværdighed og gennemslagskraft på området for international ytringsfrihed, som Justitia har opnået nationalt i Danmark.

Justitias udvidelse betyder at administrerende direktør Jacob Mchangama flytter til USA for at lede Future of Free Speech Projektet, ligesom han tiltræder som Research Professor på Vanderbilt University. Samtidig bliver Justitias nuværende vicedirektør Birgitte Eiriksson udnævnt som direktør og overtager ledelsen af Justitias danske kontor og aktiviteter. Jacob Mchangama vil dog stadig være Justitias danske ekspert når det gælder spørgsmål om ytringsfrihed, ligesom han vil fortsætte som administrerende direktør for Justitias samlede organisation.

Justitias bestyrelsesformand Søren Johansen glæder sig over styrkelsen af Justitia og udtaler: ”Siden stiftelsen af Justitia har det været hensigten, at vi skulle være aktive internationalt. I bestyrelsen er vi meget glade for at vi – takket være den store indsats fra Jacob, Birgitte og resten af Justitia – nu er i stand til at realisere det mål. Med denne styrkelse af vores internationale profil bliver vi også endnu bedre i Danmark, og jeg er særligt glad for, at Birgitte har sagt ja til at lede det danske kontor.”

Birgitte Arent Eiriksson glæder sig til at stille sig i spidsen for Justitias danske afdeling og videreføre Justitias værdier: ”Vi ser i Danmark en tendens til, at frihedsrettigheder og retssikkerhed ofte kommer i anden række, når der bliver taget beslutninger om, hvordan det danske samfund skal indrettes. Der er mere end nogensinde brug for en uafhængig organisation, som tør tage de principielle diskussioner og komme med pragmatiske løsningsforslag til, hvordan vi indretter et samfund med den nødvendige respekt for borgernes retssikkerhed og rettigheder. Det gælder uanset, om det handler om borgere og virksomheders muligheder for at gøre deres ret gældende, digitalisering af den offentlige sektor, terror- og kriminalitetsbekæmpelse eller myndighedernes beføjelser mere generelt.  Jeg glæder mig til at stå i spidsen for det danske Justitia og hver dag arbejde for at skubbe vores samfund i den rigtige retning.

Jacob Mchangama ser Birgitte Arent Eiriksson som det helt naturlige valg til en ny dansk direktør og udtaler ”Birgitte har siden hun tiltrådte i 2017 været et kæmpe aktiv for Justitia, der har givet os en imponerende gennemslagskraft og troværdighed på områder som digitalisering, socialt udsattes retssikkerhed og adgang til domstolsprøvelse. Der er enorm respekt for Birgittes faglighed og integritet blandt eksperter, journalister og beslutningstagere, og ved at sætte Birgitte i spidsen for Justitias danske aktiviteter er jeg overbevist om, at Justitia vil blive en endnu mere markant stemme i debatten om retssikkerhed og frihedsrettigheder. Jeg kunne ikke ønske mig en bedre eller mere kvalificeret afløser til at overtage de aktiviteter og videreudvikle den vision, som vi søsatte tilbage i 2014.

Om Justitia

Justitia er Danmarks eneste uafhængige juridiske tænketank. Alle Justitias aktiviteter har til formål at levere uvildige og saglige bidrag til den offentlige og politiske debat. Hensigten er at skabe systemiske og lovgivningsmæssige forbedringer, der værner om og styrker retssikkerheden, frihedsrettigheder og retsstatslige principper, der understøtter en demokratisk retsstat.

Justitia er forankret i Danmark, men arbejder både nationalt og internationalt. I foråret 2023 udvider Justitia sine aktiviteter med et fast kontor ved det amerikanske Vanderbilt University.

Justitia blev stiftet af nuværende administrerende direktør Jacob Mchangama i sommeren 2014.

Om Jacob Mchangama

Jacob er stifter og administrerende direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia, og leder af Justitias nyoprettede afdeling i USA. Jacob beskæftiger sig med spørgsmål om grundlæggende frihedsrettigheder og særligt ytringsfrihed. Han har udgivet flere bøger om emnet og utallige indlæg og op-eds i danske og internationale medier. Jacob holder oplæg om ytringsfrihed verden over på indflydelsesrige institutioner som Yale University, Stanford, Columbia University, British Library m.v. Han har senest udgivet bogen “Free Speech – A History from Socrates to Social Media” på det amerikanske forlag Basic Books, som er blevet anmeldt rosende i bl.a. The Economist, The Wall Street journal og the Guardian. Jacob står desuden bag podcasten Clear and Present Danger – A history of Free Speech. Jacob har modtaget flere hæderspriser for sit arbejde, herunder Venstres frihedspris, Jyllands-Postens ytringsfrihedspris, Den Gyldne Grundtvig, Blixenprisen og Hørups Debatpris.

Om Birgitte Arent Eiriksson

Birgitte Arent Eiriksson er direktør for den danske afdeling af Justitia. Birgitte har været i Justitia siden 2017 og har som vicedirektør varetaget den daglige drift og varetaget en række forskellige projekter om bl.a. digitalisering af det danske samfund, udsatte borgeres retssikkerhed, retssikkerhed i strafferetsplejen og borgernes muligheder for at få prøvet deres ret. Birgitte holder mange oplæg om Justitias fokusområder, deltager aktivt i den offentlige debat og er medforfatter til flere bøger om den teknologiske udvikling af den danske velfærdsstat samt den seneste lovkommentar om færdselsloven. Birgitte er advokat og Master of Public Governance og har i 2021 modtaget Thomas Gerstenbergs Fonds legat for sit arbejde for retssikkerhed. Birgitte er desuden medlem af Dataetisk Råd samt en række priskomitéer, bestyrelser samt offentlige følgegrupper og lign. Tidligere har Birgitte besiddet en række forskellige stillinger på Justitsministeriets område, herunder hos Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

For spørgsmål og kommentarer:

Jacob Mchangama, +45 24 66 42 20, jacob@justitia-int.org

Birgitte Arent Eiriksson: +45 30 86 84 97, birgitte@justitia-int.org

Share.

About Author

Comments are closed.