Justitias Birgitte Arent Eiriksson er udpeget som medlem til et lovforberedende udvalg af offentlighedsloven.

0

Udvalget skal bl.a. undersøge, hvordan der kan gives adgang til aktindsigt i de politiske beslutningsprocesser i videre omfang end i dag samtidig med, at man opretholder balancen mellem på den ene side hensynet til åbenhed og offentlighed og på den anden side hensynet til fortrolighed i forhold til f.eks. embedsmændenes betjening af ministre.

Samtidig kan vi også annoncere, at Justitia med støtte fra Politikens Fond igangsætter et tværfagligt projekt, som sideløbende med udvalget vil undersøge, hvordan reglerne om aktindsigt i den danske offentlighedslov administreres og opleves i praksis, og hvilke konsekvenser ændringen af aktindsigtsreglerne i 2013 har haft. Undersøgelsen vil blive udgivet i starten af efteråret, hvor resultaterne forhåbentligt også vil indgå i udvalget arbejde.

Læs om udvalget her.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.