Justitias vicedirektør er udpeget til SIRI-Kommissionen 4.0

0

Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson er udpeget som medlem af SIRI-Komissionen 4.0.

SIRI-kommissionen skal rådgive om brugen af kunstig intelligens og digital disruption, og Justitia deltager i kommissionen for at sikre respekten for de grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder i takt med, at store dele af samfundet digitaliseres.

Teknologien er allerede i fuld gang med at ændre den måde, vi lever på, måden vi driver forretning på og måden den offentlige sektor yder service og velfærd på. Ny teknologi forventes at skabe effektivitet og løse mange andre problemer. Det er dog sjældent, at hensynet til borgernes retssikkerhed og menneskerettigheder får den samme opmærksomhed eller prioritet. Det vil Justitias repræsentation i SIRI-kommissionen være med til at sikre.

Det er oplagt, at vores offentlige myndigheders ligesom erhvervslivet skal udnytte det enorme potentiale, der ligger digitale effektiviseringer og forbedringer. Men når kommunernes sagsbehandling i stigende grad automatiseres, skal det ikke betyde, at borgerne samtidig mister retssikkerhedsgarantier. Eller at frihedsrettigheder tilsidesættes, når digitale værktøjer skaber nye muligheder for overvågning og profilering. Spørgsmålet er ikke, om vi skal digitalisere- for det skal vi – men om det er teknologien eller mennesker, som skal fastlægge rammerne for borgernes retssikkerhed og privatliv i et digitalt Danmark.

SIRI-Kommissionen har til formål at:

– Kortlægge, hvordan Danmark kan blive førende i at udnytte de vækst- og jobmuligheder kunstig intelligens og digital disruption skaber.

– Skabe opmærksomhed om de forandringer kunstig intelligens og digital disruption skaber i vores samfund i almindelighed og på vores arbejdsmarked isærdeleshed – og hvad de betyder for os som mennesker.

– Belyse hvilke typer af job kunstig intelligens og digital disruption erstatter i fremtiden, hvilke mulige nye job det kan skabe, samt hvilke typer af uddannelser, der således bliver efterspurgt i fremtiden?

Læs mere om kommissionen her og se de øvrige medlemmer.

Læs også her Birgitte Arent Eirikssons kronik om emnet i Altinget.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.