Jyllands-Posten Finans: Når lovmøllen maler for hurtigt, er retssikkerheden første offer

0

Den 4. marts 2021 trådte de mest omfattende ændringer af konkurrenceloven i nyere tid i kraft. Allerede i efteråret, da høringsrunden blev sat i gang lige op til efterårsferien, var det klart, at lovgivningsprocessen var uforsvarlig.

Der blev levnet høringsparter fire uger til at afgive høringssvar på et lovforslag på 400 sider, der indeholdt drastiske ændringer i konkurrencelovgivningen. Efterfølgende kom så en særdeles presset lovgivningsproces, hvor erhvervsministeren prøvede at haste forslaget igennem Folketinget inden implementeringsfristen for det direktiv, lovforslaget byggede på, udløb i begyndelsen af februar.

Det lykkedes et flertal i Folketingets Erhvervsudvalg at gennemtvinge en udsættelse af den endelige vedtagelse, hvilket muliggjorde et forlig om ændring af lovforslaget på få men væsentlige områder.

Tilbage står imidlertid, at mange spørgsmål af stor betydning for erhvervslivets retssikkerhed er overfladisk behandlede eller slet ikke adresserede i lovforslagets forarbejder.

Læs hel Henriks Rothes indlæg i JP Finans.

Share.

About Author

Comments are closed.