Konference om psykisk vold – udfordringer og løsninger

0

Justitia inviterer med støtte fra Offerfonden til konference om psykisk vold. Vi udforsker kompleksiteten af denne skjulte form for overgreb, der ofte blander sig med andre voldstyper som seksuel, fysisk, økonomisk og digital vold. Programmet omfatter en præsentation af Justitias rapport og en række perspektiver fra VIVE, Lev Uden Vold, Dansk Stalking Center og Danner samt indlæg fra Anklagemyndigheden og Politiet.

Vi kaster lys over gråzonerne af psykisk vold og diskuterer, hvordan lovgivning og handling kan skabe forandring. Vær med til at udforske, forstå, og handle på dette vigtige emne.

Tid: 16. januar, kl. 13.00 til 16.00.

Sted: Valencia ved Danske Advokater på Vesterbrogade 32, 1620 København

Tilmelding

Konferencen vil leve op til kravene for adokater og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse. Diplom kan udstedes.

Program 

13:00 Velkomst

v/ Direktør i Justitia Danmark Birgitte Arent Eiriksson

13:05 Hvad ved vi om økonomisk vold?

Præsentation af rapport om retsstilling for ofre for økonomisk vold

v/ Kriminolog i Justitia Malte Kolze og Jurist i Justitia Anders Mihle

13:20 Om psykisk vold i nære relationer – hvad viser undersøgelserne?

v/ Seniorforsker ved VIVE Mai Heide Ottosen

13:35 Erfaringer fra et krisecenter

v/ Direktør i Danner Mette Marie Yde

13:50 Erfaringer fra rådgivning og konkrete indsatser

v/ Chef for viden og formidling ved Lev Uden Vold Louise Glerup Aner

14:05 Psykisk vold i et stalkingperspektiv

v/ Videnskonsulent i Dansk Stalking Center Clara Rathnov

14:20 Pause
14:40 Efterforskningsmæssige udfordringer

v/ Politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Bo von Würden og sektionsleder i den specialiserede enhed ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kirstine Klukan

15:05 Udfordringer med at rejse tiltale

v/ Specialanklager ved Anklagemyndigheden Annemarie Dybdal Christensen

15:20 Paneldebat

Oplægsholdere i fælles samtale

16:00 Afrunding

For spørgsmål eller lignende: info@justitia-int.org

Share.

About Author

Comments are closed.