Landsretten siger nej til svømmepige-sagen

0

Østre Landsret har d. 22. januar afsagt dom i den såkaldte svømmepigesag og har dermed taget stilling til, om en borger kan få økonomisk godtgørelse, når en kommune har truffet en ulovlig afgørelse om en ikke-økonomisk velfærdsydelse.

I den principielle sag havde Ankestyrelsen gentagne gange slået fast, at pigen med et mentalt handicap uberettiget havde fået frataget sin ledsagerordning til svømning, da hun fyldte 18 år. Men det fik ikke Lolland Kommune til at ændre holdning. Kommunen fjernede således støtten og tilbød i stedet en særlig app til mobiltelefonen, der skulle afhjælpe behovet for støtte og vejledning til planlægning og struktur.

Justitia og Advokatsamfundet valgte i samarbejde med advokat Mads Pramming at gå rettens vej for at få en principiel afgørelse på, om en kommune uberettiget kan fratage en borger en ikke-økonomisk ydelse, uden at skulle kompensere borgeren. Byretten valgte at frifinde Lollands Kommune for økonomisk ansvar, og det ærgrer vicedirektør i Justitia, Birgitte Arent Eiriksson, at dommen fra landsretten også går denne vej.

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia, siger:

Vi har med spænding afventet landsrettens vurdering af, om det kan udløse en økonomisk godtgørelse, når en borger lider et ikke-økonomisk velfærdstab, fordi kommunen groft tilsidesætter sine pligter efter serviceloven. Desværre viser dommen, at det i nogle tilfælde kan betale sig økonomisk for kommunerne at vende det blinde øje til deres forpligtelser og Ankestyrelsens afgørelser. Det er et stort hul i borgernes retssikkerhed, som vi ikke kan være bekendt i en retsstat som den danske. Jeg håber derfor, at Folketingets partier på ny vil drøfte mulighederne for at etablere en godtgørelsesordning,

Karen Wung Sung, medlem af Advokatrådet, siger:

Nu har retten i to omgange talt og afgjort, at borgere ikke har krav på kompensation, når en kommune uberettiget har frataget borgeren en serviceydelse. Det efterlader borgere et utilfredsstillende sted, hvor retssikkerheden i den grad kan forbedres. Politikerne bør se på området, så reglerne suppleres til glæde for borgere, som fanges i systemet af forkerte afgørelser.

Justitia og Advokatsamfundet har tidligere udarbejdet et forslag til en godtgørelsesordning ved velfærdstab, som kan virke præventivt og samtidig give borgerne et plaster på såret, når de udsættes for forkerte afgørelser i kommunerne. Forslaget, som kræver politisk vedtagelse, kan læses her.

Læs domsresuméet her.

For uddybende kommentarer eller spørgsmål kontakt:
Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia
Mail: birgitte@justitia-int.org eller tlf.: 30868497

Karen Wung Sung, medlem af Advokatrådet
Kontaktes gennem pressechef i Advokatsamfundet, Rasmus Holm Thomsen: 26 79 83 50 / rht@advokatsamfundet.dk

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.