Analyse: “Lømmelpakken rejser spørgsmål i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention”

0

Justitsministeren har fremsat et lovforslag, der bl.a. skal give politiet mulighed for at skride ind overfor uro i forbindelse med demonstrationer, den såkaldte ”lømmelpakke”. Lømmelpakken udvider bl.a. politiets mulighed for at anvende administrative frihedsberøvelser fra 6 til 12 timer. Administrative frihedsberøvelser rejser dog spørgsmål i forhold til den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5 om den personlige frihed. Der kan således stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt administrative frihedsberøvelser har den fornødne hjemmel og, hvorvidt 12 timers grænsen er proportional. Det anbefales, at politiloven ændres således, at hjemmelsgrundlaget bliver klarere og politiet forpligtes til at meddele påbud før der skrides til anholdelser. Endvidere anbefales det, at genoverveje 12 timers grænsen og at gøre denne absolut, såfremt den måtte findes tvingende nødvendig.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.