Ritzau: 66-årig har fået medhold i sag om digital udsathed

0

Ritzau skriver den netop vundne retssag mod Ankestyrelsen, som har været ført af advokat Mads Pramming og som Justitia har deltaget i som biintervenient. En borger var berettiget til at modtage sygedagpenge, selvom en frist ikke var overholdt, fordi overskridelsen skyldtes manglende digitale kompetencer.

Sagen har principiel karakter, fordi digitalt udfordrede borgere, men som ikke lader sig fritage for digitale løsninger, ikke bør stå med ringere retssikkerhed end borgere, som er fritaget eller har gode digitale kompetencer.

Læs hele artiklen her

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.