Principiel sag om digital retssikkerhed vundet

0

Manglende digitale kompetencer kan være en undskyldende omstændighed, når en frist overskrides i et digitalt selvbetjeningssystem.

I dag har Retten i Kolding afsagt en principiel dom i en sag, hvor en borger havde mistet 10 dages sygedagpenge, fordi han ikke havde reageret rettidigt på en henvendelse fra kommunen i e-Boks. Borgeren beskrives som ”digitalt udfordret i en grad, hvor han kun kunne klare digital kommunikation og selvbetjening med hjælp fra sin hustru.” Dette har sammen med en række øvrige omstændigheder, fortolkning af lovgivningen samt en helhedsvurdering ført til, at retten fandt, at der forelå sådanne særlige undskyldende forhold, at der kunne ses bort fra fristoverskridelsen.

Justitias direktør Birgitte Arent Eiriksson, der har biinterveneret i sagen til fordel for borgeren, er meget tilfreds med dommen:  ”Det er ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning en milepæl, at digitalt udsatte borgere, som reelt opfylder betingelserne for fritagelse for digital post og digitale selvbetjeningssystemer, men som alligevel forsøger at begå sig i den digitale offentlige sektor med hjælp fra sit netværk, ikke bliver stillet ringere end borgere, som har opnået fritagelse fra start af.”

Birgitte fortsætter: ”Med dommen har vi fået styrket borgernes retsstilling, så kommuner og Ankestyrelsen nu skal lade manglende digitale færdigheder indgå som et særligt “undskyldende forhold” i vurderingen efter sygedagpengelovens § 38, stk. 7, og måske tillige i andre sagstyper, hvor manglende digitale færdigheder kan indgå i en samlet vurdering af om borgeren kan sanktioneres for manglende anvendelse af digitale løsninger. Det er et vigtigt skridt til at skabe sikre en mere lige retssikkerhed på tværs af digitale kompetencer”

3F som har støttet sagen økonomisk siger om udfaldet: 3F, som har anlagt sagen på vegne af deres medlem, er glade for udfaldet og forbundssekretær og socialpolitisk ansvarlig i 3F Lene Krabbe Dahl udtaler: ”Vi er begejstrede for dommen. Den viser med al tydelighed, at kommunerne skal forholde sig til borgernes reelle digitale færdigheder, når de afgør om en fejl eller en forsinkelse skal få økonomiske konsekvenser

Kort opsummering af sagen

Alexander mistede 10 dages sygedagpenge, fordi han ikke rettidigt fik svaret på en besked i e-Boks, hvor han skulle udfylde et skema indenfor en frist på 8 dage. Alexander har ingen digitale kompetencer og kan ikke selv logge på e-Boks. Selvom Alexander opfylder betingelserne for at blive fritaget, hvilket han også senere blev, havde han fulgt myndighedernes anbefaling om at forsøge at være digital med hjælp fra en pårørende. Normalt har Alexanders hustru varetaget hans digitale ærinder, men hun var i den pågældende periode bortrejst for at besøge sin syge søster. Hertil kommer, at den sms-notifikation, som man modtager, når man har modtaget post i e-Boks, ikke virkede på dette tidspunkt. Da Alexanders hustru kom hjem, blev de opmærksomme på fristoverskridelsen, men skaden var allerede sket, og Alexander mistede en del af sine sygedagpenge, som bl.a. resulterede i, at han var nødsaget til at låne penge af sine børn til at dække udgifter til husleje og mad.

Sagen er også omtalt i Justitias rapport Retssikkerhed for digitalt udsatte.

Læs også selve dommen (anonymiseret)

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.