Justitias anbefalinger til reform af den danske retshjælpsmodel

0

Det har i mange år stået klart, at der er store huller i den danske retshjælpsmodel. Hjælpen når desværre langt fra altid frem til de borgere, der har brug for den. Det gælder især for udsatte borgere og for borgere, der bor i en af de mange kommuner uden adgang til et retshjælpskontor, hvor de kan få gratis juridisk rådgivning og bistand. Det gælder også for alle borgere, der gerne vil have prøvet deres ret ved domstolene, men som af økonomiske årsager er afhængige af, at deres private retshjælpsforsikring reelt dækker alle de mange høje sagsomkostninger, eller at de har mulighed for at få fri proces af staten.

Derfor har Justitia nu skabt et samlet overblik over vores tidligere anbefalinger til en reform af den danske retshjælpsmodel. Heriblandt at retshjælpen bredes ud over hele landet og dækker alle typer sager, samt at der gøres en særlig indsats for at nå udsatte borgere.

Oversigt over Justitias anbefalinger – Den danske retshjælpsmodel (endelig)

Det sker samtidig med, at det lovforberedende udvalg, der skal se på de gældende regler for retshjælp og fri proces, i denne uge endelig er kommet i gang med arbejdet.

Mere om Justitias arbejde med retshjælpsmodellen

Justitias anbefalinger er baseret på flere års analyser af den danske retshjælpsmodel, der samlet i bogen Den danske retshjælpsmodel fra 2019 og i de tre mindre delanalyser fra i år om rekruttering og fastholdelse, om rammerne for retshjælpen og om den geografiske og sociale fordeling af retshjælpen.

Det er idealet for den danske retshjælpsmodel, at alle borgere – uanset økonomiske og personlige ressourcer eller geografisk opholdssted – har mulighed for at få juridisk vejledning og for om nødvendigt at kunne gå til domstolene.

Imidlertid er retshjælpsordningen ikke nogen garanti for, at den juridiske hjælp når frem til de borgere, der har brug for den. Der er store barrierer for både borgere og retshjælpsaktørerne. Man kan for eksempel ikke få hjælp til verserende forvaltningssager, og systemet er tungt, når retshjælpsaktørerne skal have penge fra det offentlige. Samtidig er det vanskeligt at gå til domstolene, når retshjælpsforsikringernes dækning er utilstrækkelig, og det er ganske få personer, der kommer i betragtning til fri proces.

Derfor er det også glædeligt, at der endelig sker noget, som forhåbentligt vil kunne føre til, at den danske retshjælpsmodel i fremtiden vil sikre alle lige og reel adgang til at gøre sin ret gældende.

Justitia bidrager til arbejdet i følgegruppen til det lovforberedende udvalg sammen med andre gode kræfter. (se kommissoriet).

Delanalyser og skemaet med anbefalinger er udarbejdet med støtte fra Borgerretsfonden.

Se anbefalingerne om retshjælp her.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.