Den danske retshjælpsmodel: Delanalyse 3: Mere retshjælp til udsatte borgere

0
Hent – Delanalyse 3: Mere retshjælp til udsatte borgere

Den danske retshjælpsordning er både geografisk og socialt skæv. Dermed svigter det danske samfund de borgere, der har allermest brug for hjælp til at gøre deres ret gældende. Det viser ny delanalyse fra den juridiske tænketank Justitia.

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia, siger:

“I Danmark har vi i alt for lang tid lænet os tilbage og sagt: Nå ja, for de ressourcesvage borgere, der har vi jo retshjælpsordningen. Men Justitias arbejde viser, at ordningen reelt er mangelfuld og hullet. Hvis vi virkelig ønsker, at Danmark skal være et retssamfund for alle – og ikke kun for de ressourcestærke – så skal retshjælpsordningen forbedres, så den bliver udbredt ud til alle, der har behov for det, herunder ikke mindst de udsatte og sårbare grupper.”

“Dels har mange borgere alt for langt til et af retshjælpskontorerne, der tilmed kun i meget begrænset omfang tilbyder digital rådgivning via eksempelvis videotjenester. Dels er der en gruppe mennesker, som måske slet ikke er klar over, at deres problem er et juridisk problem, der kræver en retlig løsning, og som slet ikke er i stand til selv at opsøge en advokat eller et retshjælpskontor. Det kan være stofmisbrugere, sindslidende eller hjemløse, som ikke kan få den hjælp, som de har behov for og ret til. Disse udsatte og sårbare mennesker skal retshjælpen kunne række ud til, gennem tiltag som mobil, målrettet og/eller opsøgende retshjælp.”

Anbefalinger

1: Støtte til digital omstilling af retshjælpskontorernes rådgivning, så de bedre kan hjælpe på distancen.

2: Undersøgelse af mulighederne for, at de mest udsatte og sårbare borgere kan få bedre adgang til digital rådgivning f.eks. på herberger.

3: Bedre tilskudsmuligheder for mobile retshjælpsbusser.

4: Støtte til opsøgende retshjælp, når hjælpen er gratis og målgruppen består af sårbare og udsatte borgere, som ellers ikke vil kunne få den nødvendige hjælp til at gøre deres ret gældende.

5: Støtte til retshjælp målrettet udsatte og sårbare borgere og sagsområder af særlig betydning for denne gruppe.

6: Både retshjælpskontorer og retshjælpsadvokater skal have bedre mulighed for at rådgive i verserende forvaltningssager.

Retshjælpsordningen

I et retssamfund skal alle borgere have en reel og lige mulighed for at kræve deres ret, om nødvendigt ved domstolene. Men alle borgere har ikke de samme ressourcer til for eksempel at hyre en advokat. Derfor har vi i Danmark en retshjælpsordning, hvor borgerne gratis kan få juridisk hjælp til at finde ud af, om de overhovedet har en sag, og hvordan de kommer videre med deres sag i systemet, for eksempel ved at klage over en myndighedsafgørelse eller at anlægge en sag ved domstolene, hvor omkostningerne eventuelt kan blive dækket af en retshjælpsforsikring eller ordningen om fri proces.

Retshjælpskontorerne er en del af retshjælpsordningen og er den aktør, der har den bedste mulighed for at nå de mest ressourcesvage borgere, da hjælpen her – i modsætning til retshjælp som tilbydes hos advokater – er gratis, uformel og spænder fra kort mundtlig rådgivning til sagsbehandling.

Imidlertid er der, som kortet herunder viser, et problem med den geografiske spredning af retshjælpskontorerne. De er i overvældende grad placeret i de store byer, mens der på landet og i mindre byer er meget langt mellem retshjælpskontorerne. Således er retshjælpskontoret, der dækker både Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster at finde i Roskilde. Borgere fra Maribo eller Gedser skal rejse et godt stykke over hundrede kilometer til nærmeste retshjælpskontor.

Problemet forstærkes af, at digital rådgivning via videotjenester og lignende kun gives i meget begrænset omfang, selv om det kan sikre en god og betryggende dialog mellem borger og retshjælpskontor om sagen samtidig med, at tilgængeligheden øges. Desuden er det et krav, at borgerne selv kommer til retshjælpskontorerne, der ifølge tilskudsreglerne ikke må lave opsøgende arbejde. Nogle af de retshjælpskontorer, der aktivt henvender sig til de mest udsatte mennesker i Danmark, får derfor slet ikke støtte fra retshjælpspuljen.

Politisk arbejde til efteråret

Analysen “Mere retshjælp til udsatte borgere” er en del af opfølgningen på Justitias bog “Den Danske Retshjælpsmodel – Retshjælp, retshjælpsforsikring og fri proces”, der rummer flere års arbejde med afdækning af den danske retshjælpsmodel. Opfølgningen er støttet af Borgerretsfonden, og Justitia har tidligere i år udgivet yderligere to delanalyser om rekruttering og rammer for retshjælpen.

I foråret 2020 nedsatte justitsministeren et lovforberedende udvalg, der skal se på ordningerne i den danske retshjælpsmodel. Justitias analyser indgår i kommissoriet, ligesom Justitia er repræsenteret i udvalgets følgegruppe. Det er planen, at de politiske drøftelser skal begynde til efteråret.

Birgitte Arent Eriksson siger: “Det er glædeligt, at regeringen endelig vil se på lovgivningen – men det er også vigtigt med faglige og uafhængige input om de problemer, der opstår i praksis, når der lovgives uden at tage tilstrækkeligt hensyn til diversiteten i samfundet. Justitia håber derfor, at der vil blive lyttet til anbefalingerne i vores analyser.”

 

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.