Jyllands-Posten: Fundamentale rettigheder er i spil på en vindblæst mark ved Limfjorden

0

Justitia anerkender, at der kan være behov for, at Danmark bliver mere selvforsynende med energi, og at den grønne omstilling skal op i fart. Men samtidig finder Justitia det retssikkerhedsmæssigt bekymrende, at regeringens initiativ vil afskære borgerne fra at blive hørt og indgive klager.

»Klageadgang må anses for at være en af de vigtigste retsgarantier for borgere, virksomheder og andre. Samtidig giver høringer borgere og virksomheder mulighed for at deltage i politiske beslutninger. Det fremmer demokratisk deltagelse samt øger åbenhed og tillid. Klageadgang og høringer kan også gøre beslutningstagerne opmærksomme på fejl og vigtige forhold, som kan føre til mere velovervejede beslutninger,« mener specialkonsulent Anders Mihle, Justitia.

I stedet for at fremme grønne projekter gennem anlægslove foreslår Justitia, at regeringen forenkler og forbedrer hørings- og klagestrukturen, så borgerne og virksomheder fortsat kan få mulighed for at fremkomme med deres bekymringer og kommentarer.

»Det kan f.eks. ske ved at fastsætte en kortere tidsramme for indsigelser m.v. og prioritere den offentlige sagsbehandling. En hurtigere høringsproces og behandling af klager må forventes at kunne afhjælpe de situationer, hvor projekter bliver forsinket på grund af bureaukratiske hørings- og klageprocesser,« mener Anders Mihle.

Læs artiklen

Share.

About Author

Comments are closed.