Justitias bemærkninger til regeringens reviderede udkast til lovforslag om koranloven

0

Justitia ser positivt på, at regeringen med sit reviderede lovforslag om kriminalisering af utilbørlig behandling af religiøse genstande (herefter benævnt “reviderede lovforslag”) begrænser flere af de oprindelige lovforslags indskrænkninger af kunstnerisk, politisk og religiøs ytringsfrihed. Justitia ser også positivt på, at det reviderede forslag indeholder en solnedgangsklausul på 3 år. Dog ændrer revideringen ikke den mest grundlæggende indvending mod lovforslaget, som udgør et markant og stærkt betænkeligt brud med en dybt forankret dansk retstradition, hvorefter man her i landet ikke straffer ytringer, der krænker religiøse doktriner og følelser.

Det reviderede lovforslag rejser alvorlige bekymringer om ytringsfrihed og overholdelse af internationale menneskerettigheder. Det er afgørende, at Folketinget nøje overvejer disse aspekter, før de vedtager lovforslaget, da det kan medføre væsentlige konsekvenser for ytringsfrihed og Danmarks internationale forpligtelser.

Justitia fremhæver følgende bekymringer ved det reviderede lovforslag:

Indskrænkning af ytringsfriheden: Det reviderede lovforslag har fortsat en række alvorlige konsekvenser for den kunstneriske, politiske og religiøse ytringsfrihed. Forslaget indsnævrer det oprindelige lovforslags brede og uklare anvendelsesområde, men de principielle problemer med lovforslaget forbliver uændret.

Brud med dansk tradition: Danmark har en stærk tradition for ikke at bruge statsmagten til at straffe ytringer, der krænker religiøse doktriner og følelser. Ingen personer er dømt for blasfemi siden 1946 og blasfemiparagraffen blev afskaffet i 2017. Det reviderede lovforslag afviger således fra dansk juridisk og politisk kultur, og er udtryk for et alvorligt tilbageskridt der åbner døren for yderligere begrænsninger af ytringsfriheden til fordel for religion.

Overholdelse af internationale forpligtelser: Det reviderede lovforslag overser en række problemstillinger relateret til Danmarks internationale forpligtelser. Det gælder bl.a. FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR). ICCPR artikel 19 beskytter ytringsfriheden og ifølge FNs Menneskerettighedskomité tillader Artikel 19 ikke begrænsninger af ytringsfriheden med henvisning til at undgå krænkelse af religiøse doktriner, symboler eller følelser. Det reviderede lovforslag indeholder ingen referencer til ICCPR Artikel 19, hvilket er bekymrende, da Danmark risikerer at vedtage en lov, der er i strid med sine internationale forpligtelser.

Lovforslagets bemærkninger overser også retspraksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der fastslår, at det som udgangspunkt ikke overholder proportionalitetskravet at idømme frihedsstraf for ytringer som ikke har karakter af trusler, opfordringer til vold eller hadsk tale rettet mod en bestemt befolkningsgruppe. På den baggrund må det antages at være tvivlsomt om (gentagen) overtrædelse af forbuddet mod utilbørlig behandling kan sanktioneres med fængselsstraf som fastsat i bemærkningerne.

Justitia henviser også til sit oprindelige høringssvar.

Share.

About Author

Comments are closed.