Tættere på de usynlige udsatte

0

Da Justitia i foråret efterlyste forslag til, hvilke udsatte grupper der er ”usynlige” i den offentlige debat og på den politiske dagsorden, fik vi en enorm mængde tilbagemeldinger. Dem vil vi gerne sige tak for! Og fortælle, hvad der siden er sket – og hvad der nu skal ske.

For et halvt år siden lancerede Justitia projektet om Usynlige udsattes retsstilling.

Justitias vicedirektør og leder af projektet om usynlige udsatte Birgitte Arent Eiriksson, sagde dengang: ”Justitia vil finde og hjælpe de udsatte borgere, der i særlig grad lider under manglende retssikkerhed og respekt for deres rettigheder, og som samtidig har en svag stemme, fordi der ikke er tilstrækkelig fokus på dem og deres udfordringer i den offentlige og politiske debat.”

Siden har vi brugt en kombination af kvalitative og kvantitative data til at identificere de usynlige udsatte.

Til at begynde med oprettede vi en e-mail til formålet (usynlige-udsatte@justitia-int.org) og skrev til forskere og alle danske organisationer og institutioner, der arbejder med udsatte borgere, for at høre deres bud på, hvem der er de usynlige udsatte.

Interessen for at melde tilbage har været overvældende. Vi modtog alt fra konkrete forslag til bestemte udsatte grupper, vi burde være opmærksomme på, til forskningsartikler, rapport og analyser, der på forskellig vis belyser udsatte borgere i Danmark.

På baggrund af de mange henvendelser har vi afviklet mere end 55 baggrundsinterviews med forskere og repræsentanter fra forskellige organisationer og institutioner. Det har vi gjort for at få en bred viden om både de synlige og mindre synlige udsatte borgere i Danmark.

I sommer udsendte vi også en survey-undersøgelse til alle organisationer og institutioner i Danmark, der arbejder med udsatte borgere. Den skal give et mere nuanceret indblik i de udsatte borgeres liv og klarlægge deres retlige og retssikkerhedsmæssige udfordringer.

Survey’et blev udsendt til ca. 150 organisationer, og vi fik svar fra ca. 40 procent, hvilket vi er meget taknemmelige for!

Lige nu er vi ved at afvikle en række fokusgruppeinterview og enkeltinterview med både private og offentlige socialrådgivere/socialarbejdere/sociale viceværter og andre relevantere socialfaglige professioner rundt om i Danmark. Dette er for at afdække de udsatte borgere, som ikke nødvendigvis er repræsenteret af en interesseorganisation.

I den kommende periode vil vi behandle alt vores data, læse os gennem alt det materiale, som vi har modtaget og få identificeret de udsatte grupper, som vi skal arbejde videre med i de kommende to år, som projektet løber. Derefter vil vi tage fat på at etableret ressourcegrupper, der kan understøtte arbejdet med de usynlige udsattes retssikkerhed.

Vi håber snart at kunne komme med mere nyt om, hvad vi har fundet ud af. Men indtil da vil vi gerne sige tak til alle individer og organisationer, der har hjulpet os med indsigt og gode råd.

Læs i øvrigt også Birgitte Arent Eiriksson klumme i Altinget om de usynlige udsatte.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.