Høringssvar: Ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

0
Hent høringssvaret

Ved brev af 3. juli har Erhvervsstyrelsen anmodet en række interessenter om senest den 14. august 2020 at fremkomme med eventuelle bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om anvendelse af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande.

Læs hele høringsvaret.

Share.

About Author

Comments are closed.