Retssikkerhed på skatteområdet

Danmark er i international sammenhæng kendt som en velfungerende demokratisk retsstat, hvor borgere og virksomheder nyder en høj grad af frihed og beskyttelse mod overgreb fra statsmagten. Alligevel har vi de seneste 10-15 år været vidne til, at udviklingen er trukket i modsat retning med væsentlige forringelser af borgernes og virksomheders retssikkerhed. Det gør sig særligt gældende på skatteområdet, hvor en række nyere sager har illustreret vidtrækkende retssikkerhedsmæssige problemstillinger. De retssikkerhedsmæssige forringelser på skatteområdet handler bl.a. om tildelingen af beføjelser til SKAT til f.eks. at indhente og dele personfølsomme oplysninger om borgere og virksomheder uden retskendelse, de vidtgående hjemler til at foretage omfattende kontrolbesøg samt klagestrukturen på skatteområdet. På samme vis eksisterer der også retssikkerhedsmæssige problemer, når det gælder gennemskueligheden, kompleksiteten og omfanget af gældende skattelovgivning, som gør det vanskeligt for virksomheder at gennemskue, hvorvidt de overholder den til enhver tid gældende lovgivning, ligesom det resulterer i, at virksomheder kan have svært ved at planlægge investeringer og skabe vækst, hvis reguleringen konstant ændres. Justitia vil derfor gennemføre en række analyser og tiltag med fokus på retssikkerhed og skatteområdet. I den nedestående vises en oversigt over analyser og rapporter på området samt medieomtale.

Medieomtale