Effektiv domstolsprøvelse

Domstolene udgør en af grundpillerne i det danske demokrati. Retten til at få prøvet sin ret – også kaldet effektiv domsstolsprøvelse – er derfor også helt centralt for en velfungerende retsstat. Desværre er det ikke alle borgere, der i dag har lige gode muligheder for at få prøvet deres ret.

Justitia vil derfor være den første og eneste aktør, der alene med afsæt i grundlæggende rettigheder og uden skelen til andre interesser, kan sætte fokus på problemstillingen, analytisk og fagligt kulegrave området og konsekvenserne for borgerne.

I den nedestående vises en oversigt over analyser og reporter på området samt medieomtale.

Omtalt i medierne